Gedragsregels

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels als basis voor hun gedrag:

 • Fietsen en scooters worden op de aangewezen plaatsen gezet. Jassen horen in de garderobe.
 • Laat nooit geld en/of kostbaarheden in de garderobe of in kleedkamers achter.
 • Neem gymkleding mee naar huis.
 • Leerlingen blijven tijdens schooltijd op het schoolterrein, behalve als ze sportonderwijs volgen of buitenschoolse activiteiten hebben.
 • Eten en drinken mag alleen tijdens de pauzes in de aula. Kauwgom, energiedrank en chips zijn niet toegestaan.
 • Leerlingen ruimen hun eigen afval op. Alle leerlingen worden bij toerbeurt ingeschakeld voor het doen van corvee na de pauzes en na schooltijd.
 • Voor het gebruik van de lift moet je eerst een liftpas vragen bij de conciërges.
 • In de school is het dragen van petten, mutsen en andere hoofddeksels verboden.
 • Het in gebruik hebben van digitale geluidsdragers is alleen toegestaan tijdens de pauzes in de aula en tijdens de les alleen na toestemming van de docent.
 • Als je vuurwerk in bezit hebt, verkoopt of afsteekt, meldt de school dit bij de politie.
 • Als je drugs/alcohol in bezit hebt of gebruikt, meldt de school dit bij de politie.
 • Spullen die gevaar opleveren, worden in beslag genomen en vernietigd.
 • Roken in en om de school is niet toegestaan (ook niet op feest- en klassenavonden en excursies).
 • Mobiele telefoon is tijdens lessituaties uit en in je schooltas. Alleen als de docent toestemming geeft om de mobiel te gebruiken voor de lessituatie mag de leerling de mobiel gebruiken. Tijdens toetsen is de mobiel in de leerlingkluis of in de telefoontas in de klas.

Klik hier voor het leerlingenstatuut. Hierin zijn de rechten en plichten van de leerlingen vermeld.